1930-1940, Охрид, етнография, риболов

Охридското езеро, рибар с улова си, 30-те години на ХХ век