1910-1920, Кюстендил, архитектура

"Вилата" на генерал Никола Жеков, Хисарлъка, Кюстендил, 1916-1918 г.