1930-1940, Божурище, авиация

Летище Божурище, снимка за спомен пред самолет Фоке-Вулф А-20 "Розелиус", 21 юли 1935 г.