1920-1930, Божурище, въздухоплаване, транспорт

Летище Божурище, самолет ДАР-1, 11 юни 1929 г.