1930-1940, София, военни, военно обучение, интериор

Столовата на Школата за запасни офицери в София, днес в сградата се помещава музеят "Земята и хората", края на 30-те години на ХХ век