1920-1930, автобуси, автотранспорт, бит, транспорт

Пътуване с автомобили, изпълняващи ролята на междуселски автобус (омнибус), 20-те години на ХХ век