1940-1950, Битоля, спорт, събития, юнаци

Речи за откриване на Юнашки събор в Битоля, 40-те години на ХХ век