1940-1950, Битоля, спорт, събития, юнаци

Откриване на Юнашки събор в Битоля, 40-те години на ХХ век