1920-1930, бит, кръчми, търговия

Градска пивница, празненство за Трифон Зарезан, 1926 г.