1960-1970, София, архитектура

Мавзолеят на Георги Димитров, София, 60-те години на ХХ век