1960-1970, София, архитектура

София, мавзолеят на Георги Димитров и бюстовете на Георги Кирков и Димитър Благоев, 60-те години на ХХ век