1930-1940, София, архитектура, хотели

Новият хотел "Славянска беседа" на ул. "Раковски", София 1939г.