1930-1940, София, архитектура, бит, интериор, хотели

Интериор в хотел "Славянска беседа", София, 1939г.