1960-1970, културизъм, спорт

Атанас Джананов, един от първите културисти в България - мистър България 1966г.

Имена: