1980-1990, културизъм, спорт

Атанас Джананов, един от първите културисти в България - мистър България 1982г.

Имена: