11-та пехотна Македонска дивизия, 1900-1910, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, пехота

Подполковник Борис Дрангов (1872-1917), командир на 5-ти македонски пехотен полк, говори на войниците

Имена: