11-та пехотна Македонска дивизия, 1900-1910, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Войници от 11-та пехотна македонска дивизия почистват оръжието си