1930-1940, Стара Загора, паркове

Стара Загора - стъргалото и Градската градина, високата сграда е някогашният хотел "Звезда", 1933 г.