1950-1960, опълченци

Опълченци - ветерани, 50-те години на ХХ век