1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Тост за победата на българското оръжие