1920-1930, автомобили, автотранспорт, бит, военни, транспорт

Разнородна група пасажери позират за спомен пред автомобил Мерцедес, 20-те години на ХХ век