1800-1900, Цариград, българи в чужбина, религия, храмове

Цариград, старата, българска "дървена" църква "Свети Стефан", 1892 г.