1940-1950, автобуси, градски транспорт, транспорт

Работилница за автобусни каросерии, 40-те години на ХХ век