1970-1980, въздухоплаване, транспорт

Слизане на пътници от самолет на Българска гражданска авиация, 70-те години на ХХ век