1940-1950, въздухоплаване, събития, транспорт

Георги Димитров слиза от борда на самолет Юнкерс 52, 40-те години на ХХ век

Имена: