1960-1970, София, търговия, услуги

София, продавачка на гевреци, 60-те години на ХХ век