1900-1910, София, бит

Дете със своите играчки, София 1907г.