1920-1930, София, автомобили, военни, моторизирани

Софийски летящ отряд - въоръжен патрул за поддържане на реда, София 1923г.