Всички снимки от месец Януари 2010 ( 230 )

Военноморски офицери на борда на торпеден катер Люрсен. На задния ред, трети от ляво на дясно е мичман І ранг Евтим Филев, по това време командир на торпедоносец тип “Дръзки”. Около 1943 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот 

Имена:

Миночистачни катери проект 501 тип “МЧК”, построени по проект на инженер капитан І ранг Протасий Пампулов

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот 

Вахтен на борда на торпеден катер

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот 

Жътва в село Кокарджа - днес Бояна, Варненско - 1956 г.

 1950-1960, Бояна (Кокарджа), земеделие 

Торпеден катер Люрсен, на заден план торпедоносци от типа на “Дръзки” - десантният отряд при освобождението на град Балчик, заливът на Балчик, 21 септември 1940 г.

 1940-1950, Балчик, Втора световна война (1939-1945), Крайовска спогодба, военни, флот 

Миночистачни катери проект 501 тип “МЧК”, по проект на инженер капитан І ранг Протасий Пампулов

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот 

Катер от българския военноморски флот, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, флот 

Шествие при погребението на екипажа на германската подводница UB-45, потопена от мина край Евксиноград през 1916 г., извадена през 1936 г. Варна, февруари 1936 г.

 1930-1940, Варна, военни, погребения, събития, флот, чужди военни 

Противовъздушно оръдие на борда на торпеден катер Люрсен (Lurssen Schnellboot)

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, флот 

Погребението на екипажа на германската подводница UB-45, потопена от мина край Евксиноград през 1916 г., извадена през 1936 г. Варна, февруари 1936 г.

 1930-1940, Варна, военни, погребения, събития, флот, чужди военни