Всички снимки от Щип ( 1 )

Трима геодезисти по време на работа, град Щип, вероятно началото на ХХ век

 1910-1920, Щип, професии