Всички снимки от Светлина ( 1 )

Група военни лекари пред санитарното автомобилно отделение на 9-та дивизия, с линейки Феномен Гранит, с. Светлина, Тополовградско, септември 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Светлина, военни, медици, моторизирани