Всички снимки от Батановци ( 1 )

Село Батановци, Пернишко, циментовата фабрика “Гранитоид”, първата в България, 1938 г.

 1930-1940, Батановци, индустрия