Всички снимки от Калояново ( 1 )

Прибиране на реколтата в ТКЗС село Калояново, Пловдивско, 1962 г.

 1960-1970, Калояново, земеделие