Всички снимки от Солу-Дервен ( 2 )

Калните бани в Солу-Дервен (Момина баня), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Солу-Дервен, бит 

Солу-Дервен (Момина баня), изглед към вилите, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Солу-Дервен, архитектура