Всички снимки от архитектура ( 983 )

София, Борисовата градина, чешмата с мечката, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Борисовата градина, София, архитектура, паркове 

София, изкоп на мястото на разрушената бирена фабрика на братя Прошек, 2006г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, остатъците от бирената фабрика на братя Прошек след разрушаването й през 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, остатъци от пивоварната на братя Прошек, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, полуразрушената бирена фабрика на братя Прошек, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, разрушената пивоварна “Прошек”, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура 

Остатъците от бирената фабрика на братя Прошек, София 2005 г.

 2000-2010, София, архитектура 

Остатъците от бирената фабрика на братя Прошек, София 2005 г.

 2000-2010, София, архитектура 

Остатъците от бирената фабрика на братя Прошек, София 2005 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, коминът на разрушената бирена фабрика на братя Прошек, 2005г.

 2000-2010, София, архитектура