Всички снимки от спортни празници ( 4 )

София, манифестация по случай годишнина от Октомврийската революция, студенти от ВИФ “Георги Димитров”, 1958г.

 1950-1960, София, спортни празници, събития 

Варна, спортен празник (?), 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, спортни празници, събития 

Варна, строени млади мъже в спортни екипи, вероятно по време на спортен празник (?), 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, спортни празници, събития 

Варна, шествие по време на спортен празник (?) на площада пред театъра, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, спортни празници, събития