Всички снимки от Първомай ( 1 )

Първомай, кино “Ленин”, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, Първомай, архитектура, кина