Всички снимки от култура и изкуство ( 258 )

Кимон Георгиев разговаря с военни на изложба с военна тематика, София, 1945 г.

 1940-1950, София, военни, личности, художество 

Имена:

Войници, заведени под строй на изложба с военна тематика, София, 1945 г.

 1940-1950, София, военни, култура и изкуство, светски, художество 

Студентка по изобразително изкуство в ателие по скулптура, Италия, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, българи в чужбина, висше, култура и изкуство, образование, художество 

“Кръчма 1-ви май - на майка плаче”, надписана: “1-ви май, 1946 г. в студиото” - отляво надясно: Димитър Карастоянов и съпругата му Люба Карастоянова, Антон Маринович, Ем. Маринович, Новак, арх. Брънелов, Чапрашиков, Петър Увалиев, Маргарита (Мими) Карастоянова, Губиделникова и Августина Касърова (героинята от филма “Отново в живота”)

 1 май, 1940-1950, София, киноизкуство, култура и изкуство, личности, събития 

Имена: , , , , ,

Народният артист Константин Кисимов заедно с жена си Лиляна и тримата им сина Димитър, Васил и Георги, 1943 г.

 1940-1950, култура и изкуство, семейство, театър 

Имена: , , , ,

Една от последните известни фотографии на големия български писател Георги Марков, мюнхенската гара, 1978 г.

 1970-1980, българи в чужбина, култура и изкуство, литература, личности 

Имена:

Надписана: 7 януарий, 1917 г. Основаване на Скопския градски драматичен театър, трети отляво, прав - артистът Иван Станев

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

3 януарий 1918 г. – Чалаклий, Дойранско, артистът от полевия театър Иван Станев (клекнал) играе ръченица с войници

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

Трупата на Свободен театър “Оперета и драма”, София, сезон 1918-19 г., втори сред седналите (отдясно наляво) е ръководителят и Стоян Бъчваров, първият състав и първата снимка на Националния музикален театър “Стефан Македонски”

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър 

Имена:

Трупата на артистите от Свободен оперетен театър, сезон 1919-20 г., София

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър