Всички снимки на Лазар Велков-Дивлянец ( 1 )

Четата на войводата Лазар Велков Тодев - Дивлянец (седнал отляво) от Скопския район

 1910-1920, комити 

Имена: