1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), без коментар, военни, опълченци, събития

Инсценировка на ампутирането на ръката на ранения Димитър Петков (1858-1907) от негови бойни другари - опълченци при боевете на връх Шипка, 1877 г.

Имена: