1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, корабоплаване

Понтонният мост между Русе и Гюргево, построен за преминаването на руската войска и снабдяване, 1878 г.