1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, театър

3 януарий 1918 г. – Чалаклий, Дойранско, артистът от полевия театър Иван Станев         (клекнал) играе ръченица с войници

Имена: