1980-1990, София, архитектура

София, Народният дворец на културата, около 1988 г.