Всички снимки от Мадан ( 13 )

Мадан, централна минно-спасителна станция, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, автомобили, автотранспорт, камиони, професии, транспорт 

Мадан, кооперативен пазар, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, пазари, търговия 

Мадан, автогарата, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Мадан, автобуси, автомобили, автотранспорт, транспорт