Всички снимки от Втора световна война (1939-1945) ( 480 )

Охрана от лагера на “втора еврейска работна група, служба временна трудова повинност при четвърта трудова дружина” - лагер за временна трудова повинност за лица от еврейски произход, учреден по ЗЗН (закон за защита на нацията). Снимката е с посвещение за Лео Конфорти: “За милия спомен, на Леон Н. Конфортчето от фелдфебел С. Маринов (от Разград)”. Село Рудник, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Рудник, без коментар, евреи, неизвестни, политика 

Лагерници и охрана от лагер за временна трудова повинност за лица от еврейски произход, учреден по ЗЗН (закон за защита на нацията). Снимката е надписана: “Манчо, Алд (?) Коен, Буко Коен”, село Рудник, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Рудник, без коментар, евреи, етноси, неизвестни, политика 

Посрещане на Първа българска армия в Унгария на 1 май 1945 г.

 1 май, 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военни, панорами, посрещания, събития 

Адолф Хитлер посреща Н.В. Цар Борис III на перона на берлинската гара, вероятно есента-зимата на 1940-41 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военни, личности, политика, посещения, събития, чужди военни 

Имена: ,

Преминаването на части на Вермахта през Карнобат, март 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Карнобат, военни, духова, чужди военни 

Фиат Тополино (FIAT Topolino) със софийска регистрация и табелка БД, обозначаваща превозните средства, мобилизирани в годините на войната. 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), автомобили, автотранспорт, военни, транспорт 

Юнкери от Военното на Н.В. Училище изучават устройството на морска мина. ВНВУ, София, 1942 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, военно обучение 

Български и германски офицери разглеждат немско противотанково оръдие, с. Варош, Прилепско, 18 май 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), артилерия, военни, чужди военни 

София, бомбардировките на съюзническата авиация на 10 януари 1944 г.: запалителна бомба пада върху сграда на ъгъла на булевард “Витоша” и улица “Денкоглу”

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, ТОП, архитектура, бомбардировки 

Разрушенията в София след бомбардировките на съюзническата авиация на 10 януари 1944 г. - сградата на кино-театър “Одеон”, намирал се на улица “Цар Симеон”, днес не съществува

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, архитектура, бомбардировки