Всички снимки от етнография ( 474 )

Бежанци, вероятно от смесени турско-български села, напуснати заради военни действия, вероятно 1912 или 1913 г., неизвестно къде

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), бежанци, етнография, неизвестни, турци 

Млади момичета, облечени в мъжки и женски народни носии играят хоро, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, неизвестни 

Майстори от еснафско сдружение от Прилеп на посещение в манастира Трескавец - “Успение на Света Богородица”, 1910 г.

 1910-1920, Прилеп, етнография, панорами, професионални, събития 

Гроздобер - рекламна фотография за ДСО “Булгарплод”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, земеделие, реклама 

Работнички от тютюневия комбинат “Васил Топалски” опаковат цигари “Стюардеса”, Плевен 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Плевен, индустрия, тютюн 

Цех за пакетиране на цигари в цигарена фабрика “Сталин”, Пловдив 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Пловдив, индустрия, тютюн 

Лазарки - млади момичета в носии за лазаруване на Лазаровден в София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, етнография, празници, събития 

Възрастни мъже, облечени в шопски носии пушат лули и разговарят, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, бит, етнография 

Овчари от Софийско, облечени в ямурлуци на паша със стадата си, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, животновъдство 

Студийна фотография на три млади момичета, облечени в носии от Бургаско, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Бургас, етнография