Всички снимки от етнография ( 474 )

Мъж, облечен в носия от Северна България, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография 

Възрастна циганка, пушеща лула, околностите на Охрид, 1943 г.

 1940-1950, Охрид, етнография, етноси, цигани 

Български момичета, облечени в македонски народни носии, наречени “Миячка (Дебърско) и Бърсячка (?)” носия, началото на ХХ век

 1910-1920, етнография 

Местно момче пред Исхак-бей Аладжа (шарената) джамия, Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, архитектура, етнография, храмове 

Ваксаджийчета, Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, бит, етнография, етноси, цигани 

Четири момичета, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Кукери, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Кукерското шествие обикаля по къщите в селото, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Деца, облечени в народни носии сред цъфнала овошна градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Деца, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография