Всички снимки от 1940-1950 ( 963 )

София, хотел “Империал” на ъгъла на улица “Леге” и улица “Съборна”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Леге”, в дясно - Археологическият музей, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Леге” - поглед от ул. “Съборна”, в дясно - Археологическият музей, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, разрушени сгради на улица “Търговска”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Търговска”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, пресечката на булевард “Дондуков” и улица “Търговска”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, архитектура, бомбардировки, събития 

София, улица “Търговска” - ъгълът с бул. “Дондуков”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Леге” и булевард “Дондуков”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Леге”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, булевард “Дондуков” и улица “Търговска”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития