Всички снимки от медникарство ( 1 )

Медникари (майстори, изработващи домакински съдове от мед) с продукцията си на пазара, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, занаяти, медникарство, пазари, търговия