Всички снимки от Рила ( 21 )

Туристи на връх Мусала, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Рила, бит, туризъм